Orehovec : Kratko in jedrnato


Žganjekuha dosega vrelišče, nama pa je privrela na dan nova ideja za etiketo.

Cooking brany has reached the boiling point as we came up with the idea of the etiquette.

* (Sorry it works only in Slovene language)