TIMEPLATE

-

Čas je najbolj dragocena valuta današnje družbe, obenem pa je čedalje bolj izpostavljena pomembnost hrane, ki jo uživamo.

Pladenj Timeplate raziskuje merjenje časa preko hrane z neposrednim primerjanjem dveh stanj istega sadja v preteklosti in sedanjosti, s čimer se odraža pomen njune transformacije in izpostavlja naš odnos tako do hrane kot tudi do minevanja.

Zasnova: Prapesa
Izvedba: Blazno Lesno
Foto: David Badovinac